Dr. Paul Schiphof

Sinds 2019 werkt Paul Schiphof als medisch adviseur bij MediForensis. De jarenlange ervaring en specialistische kennis van hem staan borg voor een onafhankelijke medische beoordeling en deskundig medisch advies.

Hij adviseert bij opgelopen schade in het verkeer, op het werk of tijdens een medische behandeling, maar ook bij arbeidsongeschiktheidsverzekeringen, ziektekostenverzekeringen, reisverzekeringen, premievrijstellingen, beroepsziekten en WAO beroepsprocedures.

Dr. Paul Schiphof