MediForensis Medisch Adviseurs BV is een organisatie welke er op ingericht is om het gehele proces ten behoeve van medische adviezen, volledig te verzorgen. Dat betekent dat wij de nodige machtigingen kunnen verzorgen om informatie op te vragen bij de behandelend sector en de informatie door onze artsen laten verzamelen. Voorts kan de medische informatie worden beoordeeld door onze zeer deskundige en ervaren artsen/specialisten en kunt u van een gedegen advies worden voorzien. Ook kan de visie van een medisch adviseur van uw wederpartij door ons grondig onder de loep worden genomen en kunnen wij desgewenst voor verweer zorgdragen.

Het medisch advies wordt schriftelijk uitgebracht veelal binnen 7 werkdagen. Desgewenst kan het advies ook per e-mail worden aangeleverd. Indien spoed gewenst is kan binnen enkele dagen advies worden uitgebracht.