Ons vakgebied

Onze werkwijze

MediForensis Medisch Adviseurs BV is een organisatie welke er op ingericht is om het gehele proces ten behoeve van medische adviezen, volledig te verzorgen. Dat betekent dat wij de nodige machtigingen kunnen verzorgen om informatie op te vragen bij de behandelend sector en de informatie door onze artsen laten verzamelen.

Het medisch advies wordt schriftelijk uitgebracht veelal binnen 7 werkdagen. Desgewenst kan het advies ook per e-mail worden aangeleverd. Indien spoed gewenst is kan binnen enkele dagen advies worden uitgebracht.

Medische fouten

Indien u een medische fout vermoedt, vragen wij allereerst de benodigde medische gegevens op (bv. het medisch dossier, inclusief röntgenfoto’s, operatieverslagen, laboratoriumuitslagen, medicatielijsten, notities van artsen en verpleging, intercollegiale consulten etc.). Vervolgens wordt de verkregen informatie geanalyseerd en wordt een uitspraak gedaan ten aanzien van de vraag of de betreffende arts of paramedicus al dan niet onzorgvuldig en verwijtbaar heeft gehandeld en hiervoor al dan niet aansprakelijk kan worden gesteld. Zo nodig wordt in overleg met de opdrachtgever een onafhankelijke expert ingeschakeld. De schade door een medische fout kan aanzienlijk zijn. Artsen zijn daarvoor bijna altijd verzekerd. Voordat de verzekeringsmaatschappij aansprakelijkheid erkent, moet een advocaat vaak een ware strijd leveren. In dit proces verleent MediForensis voortdurend ondersteuning met medisch wetenschappelijke argumenten. Vaak is het verstandig, alvorens een juridische procedure in gang te zetten wegens een vermeende medische fout, om na te gaan hoe groot de kans is om deze procedure te winnen. U kunt hiervoor contact met ons opnemen voor een haalbaarheidsonderzoek.

Letselschade

Bij letselschade is het van belang dat informatie beschikbaar komt met betrekking tot de toedracht van het ongeval, de aard van de verwondingen, de aard van de medische behandeling, het verloop van de behandeling en of het genezingsproces is afgesloten. Ook is het van belang te weten wat de huidige klachten en beperkingen van betrokkene zijn en of deze weer kan werken. Zo nee, waarom niet? Ook dient informatie te worden vergaard met betrekking tot eventuele soortgelijke klachten die reeds vóór het ongeval bestonden. Bovendien dient te worden vastgesteld of er een relatie bestaat tussen de klachten en het ongeval. Over diverse vragen kan verschil van inzicht bestaan tussen betrokkene en zijn tegenpartij, meestal een verzekeringsmaatschappij. Onze medisch adviseurs zullen haar cliënten/slachtoffers voortdurend bijstaan.

Oorzaak van overlijden

De oorzaak van overlijden kan in verschillende zaken van belang zijn. MediForensis kan worden ingeschakeld op verschillende gebieden zoals: strafrecht, erfrecht, ongevallenverzekering, levensverzekering. De onderwerpen waarbij het van belang is de juiste doodsoorzaak vast te stellen zijn legio. MediForensis kan behulpzaam zijn bij de opheldering van vragen in deze.

Neem direct contact op.