Welke verzekering betaalt mijn (letsel)schadevergoeding?

Gepost 07-04-2021

[read_meter]

Het afsluiten van een verzekering verplaats je de risico’s die je in het dagelijks leven loopt naar de verzekeraar. Denk aan het risico op het toebrengen van schade tijdens het autorijden aan een medeweggebruiker of het risico op het door jouw kind toebrengen van schade aan een ander. In Nederland is het mogelijk om voor veel risico’s een verzekering af te sluiten. De aanwezigheid van een verzekering vergroot voor slachtoffers de kans op een schadevergoeding. Indien de dader zelf moet worden aangesproken voor de schade omdat er geen verzekering voorhanden is, bestaat er immers het risico dat de dader niet over voldoende financiële middelen beschikt om jouw schade te vergoeden.

In deze blog wordt nader ingegaan op een aantal veel voorkomende verzekeringen in de letselschadepraktijk en wordt er een overzicht gegeven van de verschillende verzekeringen waarop, per soort ongeval, een beroep kan worden gedaan.

Verkeersongeval

Voor het kunnen deelnemen aan het verkeer met een motorrijtuig, is het afsluiten van een autoverzekering op grond van de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (afgekort: WAM)-verzekering verplicht. Op het moment dat je slachtoffer wordt van een verkeerongeval is het mogelijk jouw schade op de WAM-verzekeraar van de schuldige wederpartij te verhalen.

Jouw belangenbehartiger mag zich namens jou op grond van artikel 6 van de WAM direct wenden tot de verzekeraar. Maar wat nou als er een eindeloze discussie met de verzekeraar ontstaat omtrent de toedracht van het ongeval of de schuld van het ongeval ligt bij jou? Een Schadeverzekering voor Inzittenden (afgekort: SVI) kan dan uitkomst bieden.

Arbeidsongeval

Op de werkgever rust er een zorgplicht om de werkplek veilig in te richten en de materialen waarmee gewerkt wordt, deugdelijk te onderhouden. Ondanks deze wettelijke zorgplicht, ontstaan er jaarlijks duizenden arbeidsongevallen. Als slachtoffer heb je wettelijk recht op juridische bijstand.

Heb jij een arbeidsongeval gehad en heb je daardoor letsel opgelopen? Met deze letselschade check weet je binnen één minuut of jouw schade eventueel in aanmerking komt voor een schadevergoeding.

Waarschijnlijk valt jouw schade te verhalen op een verzekering die jouw werkgever heeft afgesloten, de Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven (afgekort: AVB). Deze verzekering biedt dekking voor arbeidsongevallen en schade door beroepsziekten.

In tegenstelling tot een Ongevallenverzekering, die slechts een percentage van jouw opgelopen schade vergoedt en waarop slechts aanspraak kan worden gemaakt in het geval van overlijden of blijvend letsel, zal de schade via de AVB volledig door de verzekeraar dienen te worden vergoed. Jij als slachtoffer dient namelijk zoveel als mogelijk in de situatie te worden teruggebracht waarin jij geweest zou zijn als de schade niet aan jou zou zijn toegebracht.

Het kan natuurlijk zijn dat jij voor jouw werk de weg op moet en dat jij slachtoffer wordt van een verkeersongeval door toedoen van een andere partij. In dat geval is het niet alleen mogelijk om jouw schade te verhalen op de wederpartij via de WAM-verzekering, ook is het mogelijk om jouw schade via jouw werkgever te verhalen.

Op de werkgever rust namelijk een verplichting om op grond van goed werkgeverschap een behoorlijke verzekering af te sluiten. Daarbij kan je bijvoorbeeld denken aan een SVI-dekking op de WAM-verzekering. Wanneer jouw werkgever geen behoorlijke verzekering heeft afgesloten, is hij hiervoor aansprakelijk.

Jouw schade is in dat geval alsnog te verhalen op de AVB, die dekking biedt bij het ontbreken van een behoorlijke verzekering. Mocht jij zelf schuld hebben aan het verkeersongeval, dan is het mogelijk om jouw schade op de SVI te verhalen. Kortom, in geval van een verkeersongeval onder werktijd heb jij de mogelijkheid om als slachtoffer twee partijen aansprakelijk te stellen voor jouw schade; de schuldige wederpartij of jouw werkgever.

Letselschade? Meld het direct!

Is er sprake van letsel na een verkeersongeluk of een bedrijfsongeval? Wilt u de schade verhalen? Onze letselschadejuristen helpen kosteloos bij het claimen van uw schadevergoeding!

Dieren, kinderen en letselschade door onrechtmatig handelen

Heb jij letsel opgelopen door bijvoorbeeld een hondenbeet of door het handelen van een kind of een derde partij? Dan is het mogelijk jouw schade te verhalen op de Aansprakelijkheidsverzekering voor Particulieren (afgekort: AVP).

Deze verzekering is in tegenstelling tot de WAM niet verplicht en het is dus afhankelijk van de aanwezigheid van deze verzekering of jouw schade via deze verzekering kan worden verhaald. Daarnaast sluiten verzekeraars bepaalde vormen van opzettelijk handelen uit.

Onze inschakeling is kosteloos

Heb jij een arbeidsongeval of een verkeersongeval gehad of bent jij aangevallen door een dier dat toebehoort tot een ander, dan kunnen wij jou wellicht kosteloos juridisch bijstaan. De aansprakelijke partij betaalt onze buitengerechtelijke kosten en wij halen dus niets af van jouw schadevergoeding.

Wij helpen jou gratis. We hebben letselschadespecialisten in elke provincie. Hierdoor is er altijd een expert bij jou in de buurt.

Wij helpen u verder.

Vragen naar aanleiding van een ongeval? Neem telefonisch contact op of laat een bericht achter. Onze letselschade jurist vertelt direct waar u aan toe bent.
[contact-form-7 404 "Niet gevonden"]

Contact

U kunt ons telefonisch bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 09:00 en 17.15 uur. Buiten deze tijden kunt u het contactformulier invullen of via WhatsApp uw casus aanmelden.

Tijdens kantooruren binnen een uur een reactie, u heeft direct duidelijkheid. Buiten kantooruren, in het weekend of rondom feestdagen, is dit direct de volgende werkdag. 

    Persoonlijke gegevens

    Wat is er gebeurd?